Istoria instituției

1976– fondată Şcoala Medie Generală

Nr. 3 or. Lazovsc

Director– Dumitru Codreanu -24 ani.

Împreuna cu colectivul a pus fundamentul unei instituţii care an de an îşi creştea prestigiul prin

succese din cele remarcabile.

Această casă de suflet a constituit punctul de pornire în viaţă pentru multe personalităţi marcante:

Absolvenţii noştri activează în diferite domenii ale economiei naţionale, aducînd un aport considerabil la prosperarea comunităţii, raionului, ţării.

Echipa managerială a Liceului Teoretic„OLIMP”:

director – Nicolae Tacu

director adjunct – Larisa Dobrojan

director adjunct – Lilia Balan

director adj./ ed. – Victoria Stamatin

În anul de studii 2011-2012 la liceu studiază 1036 elevi. Colaborarea pedagogilor şi a discipolilor aduce rezultate frumoase, locuri premiante la olimpiadele şcolare, raionale şi  republicane.

2003 –  şcoala nr.3 este reorganizată în Liceul Teoretic „OLIMP”. S-a schimbat statutul, dar a rămas tradiţională străduinţa întregului colectiv de a educa la elevi dragostea pentru carte, a-i pregăti pentru viaţă, a educa adevăraţi patrioţi ai ţării, în care s-au născut.

Printre pedagogii de azi sunt absolvenţi care au revenit în şcoala natală pentru a face carte cu copiii aşa, cum i-au învăţat dascălii de aici. Aceştea sunt: Lucia Macari, Angela

Banaru, Victoria Stamatin, Diana Onceanu, Stela Guţu, Ala Guriţenco, Ludmila Onceanu, Raisa Maştaler, Ludmila Duca, Olesea Luchian, Alina Mocanu, Bursuc Lucia, Şuşu Violeta.

Un merit deosebit în viaţa liceului revine Asoţiaţiei  Părinţilor.

În comună colaborare cu APL realizăm multe lucruri frumoase.

Liceul „OLIMP” a fost şi este de-a lungul anilor o mîndrie a oraşului, a întregului raion.

Izvorul tuturor succeselor au fost şi rămîn dascălii, acei, care s-au dedicat unui lucru sfînt – educarea tinerilor, care azi trudesc cu abnegaţie în această catedrală a sufletului ce e menită să formeze un Om cu literă mare.