Misiune-Viziune

VIZIUNEA L.T. ”Olimp” – “O şcoală modernă de performanţă”

Puternic ancorată în relaţiile societăţii de azi şi de mâine, care promovează în învăţământul orientat pe valori, creatividate, capacităţi cognitive, prin încurajarea unei relaţii democratice PROFESOR-ELEV şi prin aplicarea experienţei în echipă.

 

MISIUNEA L.T. “Olimp”:

Urmăreşte realizarea Standartelor educaţionale, promovând un management educaţional al calităţii pentru dezvoltarea personalităţii elevilor încât parcursul existenţial social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului.